Energetika

Energetika - Logo

Energetika v konceptu SMART City zahrnuje zejména:

• inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství městských budov a podpory jejich energeticky úsporných řešení; veřejné služby,
• využívání obnovitelných zdrojů energie nebo kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich bezpečnou integraci do městské energetické sítě;
• využívání prvků „chytrých sítí“ (smart grid) v rozvodné soustavě města nebo regionu, včetně chytrých mikrosítí pro různé účely;
• inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie a přírodních zdrojů – především energeticky úsporné a ekologicky řešené veřejné osvětlení, efektivní odpadové haaospodářství a efektivní hospodaření s vodou.

Naši odborníci

Ing. Martina Krčová, MBA

energetická manažerka pro městskou část Praha 7


Martina Krčová ve své předcházející praxi působila více jak 17 let na Energetickém regulačním úřadě, a taktéž na začátku kariéry přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Má zkušenosti s nastavováním regulace síťových odvětví v České republice od jejího prvopočátku. Poslední tři roky spolupracuje s municipalitami na přípravě a zpracování strategických materiálů jako příklad lze uvést spolupráci se Středočeským krajem v rámci aktualizace Programu rozvoje kraje a Územní energetické koncepce. V současnosti se podílí na přípravě projektu s názvem - „Komunitní plusová energetická síť v obci Kněžice včetně zavedení nových Smart technologií z konceptu Smart Grids a Smart City. Aktivně působí v rámci Sdružení energetických manažerů měst a obcí SEMMO a působí na pozici energetické manažerky pro Městskou část Prahy 7. Působí taktéž jako pověřená konzultantka pro Centrum kompetence pro Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – PTTE, je členkou Rady programu Théta a aktivní hodnotitel pro Technologickou agenturu ČR.