Vodní a odpadové hospodářství/Oběhové hospodářství

Vodní a odpadové hospodářství/oběhové hospodářství - logo
Oběhové hospodářství (či cirkulární ekonomika) i koncept SMART City patří mezi moderní přístupy, jejichž společným jmenovatelem je bezesporu (trvale) udržitelný rozvoj. Propojení obou těchto přístupů - ideálně společně s reflektováním světových technologických a společenských trendů - má významný potenciál přispět v synergickém a multiplikačním efektu ke kvalitě života občanů obcí a měst všech velikostí, přesto se tyto dva přístupy v reálném českém prostředí prozatím příliš nepotkávají. Pro zástupce měst i obcí jsou oba přístupy nové, často obtížně uchopitelné, což je nepochybně způsobeno holistickým charakterem obou těchto přístupů, absencí platné legislativy, která se na národní úrovni teprve připravuje, roztříštěností metodických přístupů či nejasnostmi v oblasti definic a podstaty těchto přístupů. Trvale udržitelné "chytré" město - Smart Sustainable City - je přitom odpovědí na naše problémy i současné a budoucí potřeby nás všech, a stojí za to se podílet na implementaci obou výše zmíněných přístupů v teoretické i praktické rovině.

Naši odborníci

Lucie Nencková, Ph.D., MBA

nezávislá konzultantka v oblasti environmentální politiky se zaměřením na oběhové hospodářství; ředitelka nestátní neziskové organizace ISFOR z.ú.; členka Institutu pro udržitelné podnikání při VŠE


Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem (trvale) udržitelného rozvoje v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami Středočeského kraje, je členkou pracovní skupiny pro oblast SMART City Celostátní sítě pro venkov (MZe), podílela se na aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030, která byla realizována Středočeským inovačním centrem (SIC). Aktivně spolupracovala a nadále spolupracuje při řešení několika výzkumných projektů (Interreg, TAČR, H2020) a je aktivní hodnotitelkou projektů Technologické agentury ČR. V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana a dále se věnuje problematice RRI (Responsible Research & Innovation).