Setkání řešitelského týmu

Přívětivý úřad obcí III. typu 2019
Výsledky: Přívětivý úřad obcí III. typu 2019
15. 5. 2019
Show all

Setkání řešitelského týmu

Fokusová skupina

Fokusová skupina

Dne 14. 5. se řešitelský tým SC setkal ohledně vyřešení následujících bodů:

  • Příprava organizačních věcí z hlediska nadcházejících pracovních skupin, tj. čtvrtek 16. 5. “Smart koncepce” a pátek 17. 5. “Energetika”
  • Pracovní postup formulace závěrů z fokusových skupin a nastavení publicity.
  • Určení společné metodiky výběru zahraničních měst, která se budou srovnávat s českými městy a obcemi.
  • Brainstorming konkrétních zahraničních měst.
  • Tvorba osnovy a samostatné struktury 1. části Zprávy (analytická část) projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City.
Michal Kamenčák
Michal Kamenčák
Expert na komunikaci s cílovou skupinou

Comments are closed.