Energetika

Energetika - Logo

Energetika v konceptu SMART City zahrnuje zejména:

• inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství městských budov a podpory jejich energeticky úsporných řešení; veřejné služby,
• využívání obnovitelných zdrojů energie nebo kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich bezpečnou integraci do městské energetické sítě;
• využívání prvků „chytrých sítí“ (smart grid) v rozvodné soustavě města nebo regionu, včetně chytrých mikrosítí pro různé účely;
• inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie a přírodních zdrojů – především energeticky úsporné a ekologicky řešené veřejné osvětlení, efektivní odpadové haaospodářství a efektivní hospodaření s vodou.

Naši odborníci

Ing. Martina Krčová, MBA

energetická manažerka pro městskou část Praha 7


Martina Krčová ve své předcházející praxi působila více jak 17 let na Energetickém regulačním úřadě, a taktéž na začátku kariéry přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Má zkušenosti s nastavováním regulace síťových odvětví v České republice od jejího prvopočátku. Poslední tři roky spolupracuje s municipalitami na přípravě a zpracování strategických materiálů jako příklad lze uvést spolupráci se Středočeským krajem v rámci aktualizace Programu rozvoje kraje a Územní energetické koncepce. V současnosti se podílí na přípravě projektu s názvem - „Komunitní plusová energetická síť v obci Kněžice včetně zavedení nových Smart technologií z konceptu Smart Grids a Smart City. Aktivně působí v rámci Sdružení energetických manažerů měst a obcí SEMMO a působí na pozici energetické manažerky pro Městskou část Prahy 7. Působí taktéž jako pověřená konzultantka pro Centrum kompetence pro Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – PTTE, je členkou Rady programu Théta a aktivní hodnotitel pro Technologickou agenturu ČR.
 

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 28. 5. 2019
  • Pozice energetických manažerů v organizační struktuře je velice rozdílná. Energetičtí manažeři se shodli, že nejlepší je pozice blízko vrcholového vedení přímo pod starostou, primátorem.
  • Energetickým manažerům by pomohlo zahrnutí jejich požadavků na úspory již v důkladné projektové přípravě a zahrnutí do procesu schvalování investičních akcí. Podpora vedení municipality je základním předpokladem, jak lze úsporná opatření v investičních projektech podpořit a realizovat.
  • Většině měst chybí koncepční dokument, který se zabývá energetikou (Energetická koncepce, Energetický plán, Energetická politika a k nim příslušný akční plán).
  • Menší obce vnímají energetiku především z pohledu nákupu energií, osvětlení či jednorázových investičních akcí (zateplení, výměna oken atd.). Opatření nejsou většinou řízena koncepčně a neexistuje u nich energetický strategický dokument. Není v silách menších obcí se zabývat problematikou energetického managementu, a pokud nějaký SMART dokument v obcích existuje, většinou se energetikou nezabývá.
  • Většina energetických manažerů si myslí, že by bylo vhodné legislativu ovlivňovat již při jejím vzniku.
Pracovní skupina - Energetika