Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie - logo
Informační a komunikační technologie (ICT) patří mezi hlavní funkční a stavební nástroje konceptu Smart City (SC), které se průřezově dotýkají všech komponentů inteligentní obce a města. Zavedení ICT výrazně napomáhá především otevřeně a transparentně spravovat město i obec. ICT jsou také významným aktivním prvkem strategií města a všech strategií souvisejících s budováním konceptu SC. Jsou nedílnou součástí realizace navržených strategií (stavebními prvky), ale také jsou hlavním nástrojem, který. ovlivňuje obsah i strukturu navrhovaných strategií (přináší nové pohledy, nové možnosti, nové přístupy, bourá staré metody…). ICT poskytují účinné nástroje pro vytváření služeb, podporujících oboustrannou komunikaci města s občanem. Výraznou úlohu mají ICT v infrastruktuře města a obce. Umožňují sdílení stávajících společných infrastruktur (technologie, přenosové sítě, komunikační kanály, datová úložiště, digitalizace…), propojování nejrozmanitějších heterogenních systémů. Charakteristickým rysem ICT je otevřenost jak samotných vytvářených řešení tak všech zpracovávaných a publikovaných výstupů. Bez kvalitní strategie nasazení ICT nelze realizovat kvalitní a efektivní výstupy SC.

Naši odborníci

Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

odborný garant a člen vědecké rady na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity


Jaroslav Zelený strávil 44 let svého života jako specialista, výzkumný pracovník a manager v oblasti IT (Výzkumný ústav matematických strojů, IBM ČR). Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity spoluzakládal nový studijní obor Service Science, který je založen na přístupu k IT jako službám a má multidisciplinární charakter. Na FI MU působí jako odborný garant tohoto oboru a člen vědecké rady. S ICT unií spolupracuje v oblasti jejích aktivit ve vzdělávání. Mezi jeho aktuální zájmy patří úloha Smart City jako služby a uplatnění IT jako dominantního prvku v projektech Smart City.

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

vedoucí laboratoře servisních systémů, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně


Leonard Walletzký pracuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně od roku 2011. Zabývá se především Teorií služeb (Service Science) a její uplatnění v oblasti informačních technologií. Dále je odborníkem v problematice marketingu služeb a řízení - vše v kombinaci s ICT. Od roku 2013 vede Laboratoř servisních systémů, v rámci které se mimo jiné zaměřuje na analýzu SMART City a designu služeb. Publikoval články o koncepci SMART City a vedl již několik prací týkající se aplikace služeb ICT v rámci SMART City.