eGovernance

eGovernance - logo
eGovernance, neboli služby radnice a komunikace s občany. Původně jsme tuto část problematiky SMART City nazvali eGovernment, což ovšem není název přesný. Základní definice Ministerstva vnitra říká, že eGovernmentem rozumíme správu věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým je veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.
Ve SMART řešeních se jedná o několik oblastí, které jsou významné pro to, aby radnice dobře fungovala ve prospěch občanů. Patří k nim zejména:
• Vnitřní chod radnice
• Služby občanům
• Poskytování dat a informací
• Komunikace s občany
Takže dohromady bychom tuto oblast mohli nazvat spíše eGovernance. A protože služby mohou být chytré a užitečné i tehdy, kdy nejsou poskytovány elektronickými nástroji, nejlepší je tuto oblast charakterizovat jako služby radnice občanům a komunikace s občany ve prospěch všech.

Naši odborníci

Ing. Rut Bízková

hlavní řešitelka projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti SMART city


Rut Bízková se zabývá novými řešeními pro rozvoj obcí, managementem výzkumu a inovací, strategiemi nejen pro energetiku a ochranu životního prostředí. V současnosti vede projekt Smart city Svazu měst a obcí ČR, předtím byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, v letech 2006-2011 náměstkyní ministra životního prostředí, krátce ministryní ve vládě Jana Fischera. Prosazuje digitalizaci všech veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti.

Zajímavosti z pracovního setkání

ze dne 29. 5. 2019 s tématem "eGovernance"
  • Obecně největším problémem je získat občany ke spolupráci – zjistit, co by si přáli a snažit se jejich přání naplnit. Mimořádným příkladem je Ostrava. Nejen tím, jak je zařízen a řízen vnitřní chod radnice – to je něco, co zvnějšku vůbec není vidět a málokdo si uvědomuje, že např. dobře fungující spisová služba je základem dobrého managementu radnice. V Ostravě zvolili velmi otevřený postup komunikace s občany a prostřednictvím nejrůznějších komunikačních prostředků se povedlo zjistit, co občané opravdu potřebují a chtějí. A to začali plnit. Stojí za to probádat stránku www.fajnova.cz.

Členové pracovní skupiny

Pracovní skupina - eGovernment