Smart City Guidance Package

World Smart City Expo - Korea
Pozvánka: World Smart City Expo – Korea
18. 7. 2019
Pozvánka na seminář Chytrá vesnice - Smart Village
Seminář Chytrá vesnice: Smart Village
25. 7. 2019
Jde o dokument, který byl v květnu tohoto roku představen Evropským inovačním partnerstvím pro inteligentní města a společenství (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) na jednání Evropského výboru regionů v Bruselu. Dokument popisuje postup integrovaného plánování a realizace projektů Smart City, kdy je klade důraz na klíčové prvky udržitelného města - energetickou účinnost a strategickou spolupráci s místními partnery, podpořené nástroji ICT.

Příručka vychází ze 17 cílů do roku 2030, které OSN stanovila v oblasti udržitelného rozvoje, a navrhuje plán v sedmi krocích s cílem podpořit zúčastněné strany v integrovaném plánování napříč doménami a provádění inovačních projektů, synergií a strategií pro chytré město.

Tento dokument si můžete stáhnout na www.eu-smartcities.eu nebo na www.smartcities.mmr.cz.