Vzdělávací program SMART Česko

Hlasování Rady Svazu měst a obcí České republiky
Rada Svazu měst a obcí České republiky vnímá projekt jako nástroj Svazu měst a obcí ČR
3. 10. 2019
Logo - Program rozvoje venkova
Exkurze Chytrý venkov s Místními akčními skupinami
14. 10. 2019

Přihlašte se do týdenního vzdělávacího programu SMART Česko!

.

Začínáme za

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Hlavním cílem vzdělávacího programu je rozvinout znalosti v problematice SMART City, tedy jak využít nové nástroje při správě obce nebo města. Jedná se nejen o využití ICT a obecně digitalizace, ale také o další inovativní přístupy, které mohou sloužit k dosažení větší spokojenosti občanů.

Program integruje poznatky z oblasti energetiky, dopravy a mobility, vzdělávání a školství, sociálních služeb a zdravotnictví, vodohospodářství, nakládání s odpady (oběhového hospodářství) a obecně ochrany životního prostředí, eGovernmentu/eGovernance, informačních a komunikačních technologí (ICT). Je zaměřen rovněž na zdroje financování pro nová řešení, komunikační a manažerské dovednosti.

Vzdělávací program, včetně představení jednotlivých oblastí, kde se nejčastěji uplatňuje koncept SMART City, poskytne účastníkům znalosti nutné pro zpracování SMART City strategie nebo jiného strategického dokumentu definujícího rozvoj obce nebo města s prvky tohoto konceptu a pro jeho dlouhodobé naplňování, což odpovídá roli SMART City manažera.
Vzdělávání se bude konat v termínu 27. - 31. 1. 2020 v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) (Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice).

K registraci je možné využít tento přihlašovací formulář.

Šiřte informaci dál všem,
kteří mají o koncept SMARTCity zájem.

Vzdělávání je určeno primárně starostům, zastupitelům a úředníkům z municipalit.
Vzdělávací program je poskytován zdarma.
Aktuálně připravujeme akreditaci tohoto programu.