Program semináře k představení projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Konference: Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů
19. 11. 2019
Prezentace a fotografie ze Semináře k představení projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City
5. 12. 2019
Termín

Místo konání

4. 12. 2019, 10:00 - 15:00


Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
ČVUT, Praha 6, Dejvice (mapa), Jugoslávských partyzánů 1580/3, vchod A, 10 p.
Seminář je určen primárně pro zástupce samospráv.

Registrační formulář naleznete zde.

Program semináře

10:00 - 10:15
Zahájení semináře, představení základní teze projektu – Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR

10:15 - 10:30
Představení projektu Strategický rámec a konceptu SMART Česko – Rut Bízková, řešitelka projektu

10:30 - 11:40
Představení vybraných strategických cílů konceptu SMART Česko

Strategická oblast 1: Lidé na prvním místě
• Kvalitní vzdělání pro každého
• Dostatečné sociální a zdravotní služby pro všechny generace
• V naší obci se dobře žije, pracuje a podniká

Strategická oblast 2: Přitažlivá země
• Kvalitní životní prostředí
• Prosperující ekonomika
• Česko je Společností 4.0

11:40 - 12:10
Přestávka

12:10 - 13:40
Strategická oblast 3: Infrastruktura 21. století
• Dopravní infrastruktura pro lidi, ne pro auta
• Občané a obce fungují jako „prosumers“ a partneři dodavatelů energie
• Oběhové hospodářství - šetrné nakládání se zdroji
• Infrastruktura ICT – základní předpoklad dalšího rozvoje
• Příroda poskytuje důležité služby

Strategická oblast 4: Soudržné Česko, odolná společnost, dobrý soused
• Elektronizovaná veřejná správa umožňuje občanům vše vyřídit z domova
• Soudržná obec
• Problémy řešíme společně
• Odolné Česko
• Česko - otevřená společnost

13:40 – 13:50
Financování a návrh indikátorů

13:50 – 14:00
Příspěvek projektu Strategický rámec k inovačnímu úsilí v ČR

14:00 - 15:00
Diskuze a networking

15:00
Ukončení semináře

Začínáme za

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Šiřte informaci dál všem, kteří mají o koncept SMARTCity zájem.