Aktuální výzvy Národního programu Životního prostředí

Připravujeme závěrečnou konferenci SMART Česko
21. 1. 2020
Registrace spuštěny!
22. 1. 2020
Domovní čistírny odpadních vod, nadlimitní čištění komunikací, alternativní pohony. Národní program Životního prostředí vypsal nové dotační výzvy!

Kdo a jak může žádat, za jakých podmínek a v jakých termínech, na co se může dotace získat a jaká je výše příspěvku ...
Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Více na webu Národního programu Životního prostředí (NPŽP).
Novinka - Národní program Životního prostředí - logo