Jak financovat SMART Česko? Přečtete si tento e-book.

Pozvánka: Wood Wide Web – Stromy jako ekosystém
10. 2. 2020
Novinka - SMART Česko - Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City_implementační část
Po analytické a strategické části je k dispozici i poslední – implementační část! Přečtěte si ji!
16. 2. 2020