SMO ČR na veletrhu chytrých řešení URBIS

SMART Česko - tmavé pozadí
Nabídka účasti s českou delegací – Veletrh Ecomondo v italském Rimini
8. 7. 2020
SMART Česko - tmavé pozadí
XXIII. celostátní finanční konference SMO ČR
5. 11. 2020Svaz měst a obcí ČR se opět zapojí do programu "Konference chytrých řešení pro města a obce" veletrhu URBIS SMART CITY FAIR. Tentokrát proběhne ve změněném termínu 2. a 3. září 2020 opět na brněnském výstavišti a 4. září 2020 v Jihomoravském kraji formou ukázky místní inspirace. Exkluzivně členové Svazu mohou využít zvýhodněné balíčky vstupenek. Dnešní nelehká doba je vhodnou příležitostí pro inovace – jak procesů, tak technologií. Přijďte načerpat inspiraci!

Exkluzivně pro členy Svazu jsou připraveny zvýhodněné balíčky vstupenek:
Balíček Cena
3+2 (3 expo ticket, 2 workshop ticket) 900 Kč
Basic (6 expo ticket, 3 workshop ticket, 1 VIP) 1900 Kč
Prestige (12 expo ticket, 6 workshop ticket, 2 VIP) 3900 Kč
Pro získání balíčků stačí napsat na e-mail urbis@bvv.cz. Pro urychlení registrace na místě prosím přiložte jmenný seznam účastníků.

Jednotlivé vstupné:
Typ vstupenky Cena
Dvoudenní vstupné EXPO ticket 500 Kč
Dvoudenní vstupné WORKSHOP ticket 2 000 Kč
Dvoudenní vstupné VIP ticket 5 000 Kč


Svaz měst a obcí ČR na URBISu
2. září 2020
od 13 hod. v rámci workshopu zástupce SMO ČR představí koncepci Smart Česko
v odborném bloku 16-18 hod. na téma Strategický rámec Smart City vystoupí zástupce SMO ČR i na hlavním pódiu.

3. září 2020
od 9:30 – 13:00 se můžete těšit na zástupce SMO ČR panelové diskuze na témata Chytré města, co udělat, čemu se vyhnout a co by pomohlo a Chytré obce, je to vůbec klíčové téma, které řešit.

Co můžete očekávat
Samotný program veletrhu je rozdělen do několika částí, na hlavním pódiu (součást expozicí) získáte všeobecné informace, tzv. manažerské shrnutí a do větší hloubky se půjde v rámci jednotlivých workshopů. Základním kamenem veletrhu nadále zůstává bohatý program, na kterém přední odborníci představí, jak problematika Smart Cities může pomoci samosprávám hledat efektivní řešení, úspory či zvýšit komfort občanů, a tak reagovat na negativní dopady pandemie a snažit se tak nastartovat lokální ekonomiku nebo zaměstnanost. Na akci vystoupí zástupci evropské úrovně, kteří představí novinky v podpoře samospráv a plánu na oživení ekonomiky a také další směřování podpory jako digitalizace či Zelená dohoda. Na programu se bude podílet významná evropská platforma EIP-SCC (The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities), kdy zde proběhne jejich zasedání (realizované hybridní formou s možsnotí online připojení), které bývá pouze jednou za rok a budou zde také prezentovány výstupy a zkušenosti z jednotlivých Lighthousových projektů a dalších v rámci podpory Horizon 2020. Na mnoha expozicích či odborných workshopech se dozvíte novinky v oblasti chytrých řešení a dozvíte se maximum možností, které lze využít ve vašich samosprávách. Novinkou letošního roku je třetí den, pátek 4. září 2020, kdy se účastníci mohou vydat na jimi vybrané exkurze v rámci Jihomoravského kraje, a vidět inspiraci v praxi či si na chytré řešení tzv. šáhnout.
Všechny aktuální informace najdete na webu www.smartcityfair.cz.