Workshop pracovní skupiny se zaměřením na vodohospodářství, odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiku

Pracovní skupina - eGovernment
Workshop pracovní skupiny se zaměřením na eGovernance
29. 5. 2019
Logo - Digitalizace ve stavebnictví 2019
Digitalizace ve stavebnictví 2019
31. 5. 2019
Show all

Workshop pracovní skupiny se zaměřením na vodohospodářství, odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiku

Fokusová skupina

Fokusová skupina

Michal Kamenčák
Michal Kamenčák
Expert na komunikaci s cílovou skupinou

Comments are closed.