Zářijové termíny pracovních setkání

Konference Společnost pro talent a nadání Stan
2. 7. 2019
World Smart City Expo - Korea
Pozvánka: World Smart City Expo – Korea
18. 7. 2019
Show all

Zářijové termíny pracovních setkání

V řešitelském týmu se dnes stanovily termíny druhé série pracovních setkání v jednotlivých oblastech, které jsou řešeny v projektu. Každé setkání se bude konat od 10:00 do 14:00 h.

Cílem druhého setkání pracovní skupiny bude diskuze nad strategickými a specifickými cíli připravovaného Strategického rámce SMO ČR pro oblast SMART City, dále sdílení dobré praxe z měst a obcí (typová opatření, příklady realizovaných projektů). Výstupy jednání budou využity k dopracování strategické části projektu.
    Termíny
  • pondělí 16. 9. Smart koncepce
  • středa 18. 9. Vodohospodářství, odpadové hospodářství a cirkulární ekonomika
  • čtvrtek 19. 9. Vzdělávání a školství
  • pondělí 23. 9. Doprava a mobilita
  • úterý 24. 9. Informační a komunikační technologie a eGovernance
  • středa 25. 9. Energetika
  • čtvrtek 3. 10. Sociální služby a zdravotnictví
V průběhu následujících dní budou pozváni odborníci a rozeslány pozvánky.

Zářijové termíny pracovních skupin

Michal Kamenčák
Michal Kamenčák
Expert na komunikaci s cílovou skupinou

Comments are closed.