Katalog vzdělávacích akcí podzim 2019

HORIZONT 2020, Společenské výzvy – vybrané projekty s českou účastí
9. 8. 2019
Národní konference Venkov 2019
9. 9. 2019
Show all

Katalog vzdělávacích akcí podzim 2019

Ministerstvo financí České republiky

V rámci výkonu své metodické činnosti připravili pracovníci Centrální harmonizační jednotky a odboru Kontroly Ministerstva financí sérii školení s cílem přiblížit všem zájemcům své poznatky a zkušenosti v oblasti finančního řízení, zejména finanční kontroly, interního auditu, řízení rizik a aplikaci principů 3E.

V Katalogu vzdělávacích akcí podzim 2019 (níže) naleznete standardní výkladová školení, ale i workshopy se zaměřením na aplikaci poznatků v praxi prostřednictvím vzorových materiálů.

V případě zájmu o některé školení nebo dotazů se neváhejte obrátit na emailovou adresu workshopyCHJ@mfcr.cz nebo jitka.angelis@mfcr.cz, tel. č. 257 044 667.

Do přihlášky uveďte jméno, organizaci/název územního samosprávného celku, název školení a emailový kontakt.

Více informací na www.mfcr.cz.
Michal Kamenčák
Michal Kamenčák
Expert na komunikaci s cílovou skupinou

Comments are closed.